Družbena Odgovornost

Na IOS-u se zavzemamo za medsebojno spoštovanje, primeren dialog med zaposlenimi in etiko obnašanja in poslovanja. V ta namen se občasno družimo na izletih, športnih dogodkih, kjer poskušamo tudi na neformalni način povezovati zaposlene. Velik poudarek pa dajemo tudi izobraževanju zaposlenih in jih vzpodbujamo, da nadaljujejo svoja izobraževanja z nadaljevanjem študija oziroma z neformalnimi oblikami izobraževanja.

23.12.

2016

Dedek Mraz obisk IOS v letu 2016

Pred prazniki je otroke IOS-a obiskal tudi Dedek Mraz z zajčkom in veveričko ter prinesel darila. Ne samo otroci, temveč tudi vsi zaposleni so prejeli darila od Dedka Mraza