Patenti & Patente prijave

Patenti

Patenti

Vrsta patenta:
EU PATENT

Številka:
2678673B1

Naziv:
SOL-GEL Otični kemijski senzor za detekcijo dietil klorofosfatov in postopek za pripavo le-tega

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
RUSKI PATENT

Številka:
2013129043

Naziv:
SOL-GEL Otični kemijski senzor za detekcijo dietil klorofosfatov in postopek za pripavo le-tega

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SRBSKI PATENT

Številka:
55040B1

Naziv:
SOL-GEL Otični kemijski senzor za detekcijo dietil klorofosfatov in postopek za pripavo le-tega

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
24391

Naziv:
Postopek za predelavo papirniškega blata v bioplin in surovino za karton

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
24657

Naziv:
Postopek priprave superparamagnetnih votlih sferičnih nanostruktur

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
24413

Naziv:
Postopek za spektrofotometrično določevanje kemijske potrebe po kisku (KPK) v vzorcih z visoko vsebnostjo trdnih snovi

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
24330

Naziv:
Postopek priprave in sestava senzorskega medija za optično zaznavanje agmatina

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
24342

Naziv:
Postopek in absorbent za odstranjevanje Pb(II) in HG(II) ionov iz vodnega medija z uporabo tiolno funkcionaliziranih kobalt feritnih magnetnih nanodelcev

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
23556

Naziv:
Postopek in optični senzor s sol-gel membrano za detekcijo organofosfatov

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
24123

Naziv:
Postopek in temperaturno odzivni flurescentni senzorski premaz po tem postopku

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
23534

Naziv:
Postopek površinske obdelave tenkoslojnih kompozitnih (TFC) nanofiltracijskih membran s funkcionalnimi alkoksisilani za odstranjevanje ionov težkih kovin pri postopkih filtracije odpadnih voda

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
23557

Naziv:
Postopek in SiO2 nanosenzor za določevanje organofosfornih spojin

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SLOVENSKI PATENT

Številka:
23535

Naziv:
Postopek površinske obdelave tankoslojnih kompozitnih (TFC) membran s tetraalkoksisilani za zadrževanje ionov težkih kovin pri postopkih filtracije odpadnih voda

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Aljoša Košak, Mateja Potočnik, Aleksandra Lobnik, Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem trimetoksi(3,3,3-trifluoropropil)silan (F-TriMOS) : SI25217 (A) 2017-12-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. [COBISS.SI-ID 21100822]

Aljoša Košak, Mateja Potočnik, Aleksandra Lobnik, Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem trimetoksi(1H,1H,2H,2H-nonafluoroheksil)silan (NFHTMS) : SI25221 (A), 2017-12-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. [COBISS.SI-ID 21123350]

Aljoša Košak, Mateja Potočnik, Aleksandra Lobnik, Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem metiltrimetoksisilan (M3MS) : SI25218 (A), 2017-12-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. [COBISS.SI-ID 21123094]

Aljoša Košak, Mateja Potočnik, Aleksandra Lobnik, Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem etiltrimetoksisilan (ETMS) : SI25219 (A), 2017-12-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. [COBISS.SI-ID 21124118]

Aljoša Košak, Mateja Potočnik, Aleksandra Lobnik, Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem dimetildiklorosilan (DMDCLS) : SI25220 (A), 2017-12-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. [COBISS.SI-ID 21123862]

Aljoša Košak, Mateja Potočnik, Aleksandra Lobnik, Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem difenildimetoksisilan (DPDMS) : SI25216 (A), 2017-12-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. [COBISS.SI-ID 21101078]

KOŠAK, Aljoša, LAKIĆ, Marijana, LOBNIK, Aleksandra. Postopek priprave superparamagnetnih votlih sferičnih nanostruktur : patent št. SI 24657 (A), 2015-09-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2015. [17] str. [COBISS.SI-ID18990358]

335. KOŠAK, Aljoša, KRIŽAN, Janez, LOBNIK, Aleksandra. Postopek in temperaturno odzivni fluorescentni senzorski premaz po tem postopku : patent št. 24123, z dne 16. 1. 2014; patentna prijava št. P-201200221 z dne 29. 6. 2012. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2014. [11] str. [COBISS.SI-ID 17662998]
kategorija: SU (S)
točke: 6.67, št. avtorjev: 2/3

337. LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela. Postopek in optični kemijski senzor s sol-gel membrano za detekcijo organofosfatov : patent št. SI 23556 A, datum objave 31.5.2012; patentna prijava št. P-201000405 z dne 29. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. [7, 2] str. [COBISS.SI-ID 16107030]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 2/2

338. KORENT UREK, Špela, LOBNIK, Aleksandra. Postopek in Si[sub]O2 nanosenzor za določevanje organofosfornih spojin : patent št. SI 23557 A, datum objave 31.5.2012; patentna prijava št. P-201000406 z dne 26. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. [7, 3] str. [COBISS.SI-ID 16107286]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 2/2

339. KOŠAK, Aljoša, BAUMAN, Maja, LOBNIK, Aleksandra. Postopek površinske obdelave tankoslojnih kompozitnih (TFC) membran s tetraalkoksisilani za zadrževanje ionov težkih kovin pri postopkih filtracije odpadnih voda : patent št. SI 23535 A, datum objave prijave 31.5.2012; patentna prijava št. P-201000413 z dne 29. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2010. [22, 3] str. [COBISS.SI-ID 16106774]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 3/3

340. BAUMAN, Maja, KOŠAK, Aljoša, LOBNIK, Aleksandra. Postopek površinske obdelave tankoslojnih kompozitnih (TFC) nanofiltracijskih membran s funkcionalnimi alkoksisilani za odstranjevanje ionov težkih kovin pri postopkih filtracije odpadnih voda : patent št. SI 23534 A, datum objave prijave 31.5.2012; patentna prijava št. P-201000412 z dne 29. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. [20, 2] str. [COBISS.SI-ID 16106518]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 3/3

Patentne prijave

Patentne prijave

Vrsta patenta:
AMERIŠKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
13/989,529

Naziv:
temelji Sol-gel optični kemijski senzor za odkrivanje organofosfatov in postopek za njihovo pripravo

Vrsta patenta:
ANGLEŠKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201400120

Naziv:
Postopek priprave superparamagnetnih votlih sferičnih nanostruktur

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600240

Naziv:
Postopek sinteze prevodnih srebro/polianilin (Ag/PANI) nanokompozitov

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600288

Naziv:
Postopek sinteze protimikrobnih bakrovih nanodelcev

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600289

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem 1H, 1H, 2H, 2H – perfluorodeciltrietoksisilan (FDTES)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600290

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih adsorpcijskih nanostruktur s prekurzorjem propiltrimetoksisilan (P-TriMOS)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600150

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem dimetildiklorosilan (DMDCLS)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600151

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem trimetoksi (1H, 1H, 2H, 2H-nonafluoroheksil)silan (NFHTMS)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600149

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem etiltrimetoksisilan (ETMS)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600146

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem difenildimetoksisilan (DPDMS)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600147

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem trimetoksi (3,3,3-trifluoropropil)silan (F-TriMOS)

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600148

Naziv:
Postopek priprave funkcionaliziranih superparamagnetnih adsorbentov s prekurzorjem metiltrimetoksisilan (M3MS)

327. GUTENBERGER, Helmut, THALLER, Bernhardt, SOLER, Jordi, LOBNIK, Aleksandra, VILTUŽNIK, Branka, BAUMAN, Maja. Verfahren und Vorrichtung zum Entwässern von Abfallschlamm : Priorität: DE/19.12.12/DEA102012024888, datum: 14.03.14. München: Europäisches Patentamt: = European Patent Office: = Office européen des brevets, 2014. [1] str. [COBISS.SI-ID 17700118]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 3/6

328. LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela. Optičeskij himičeskij datčik dlja opredelenija ofganofosfatov i sposob ego izgotovlenija. Moskva: Federaljnaja služba po intellektualjnoj sobstvennosti, patentam i tovarnym znakam, Federaljnyj institut promyščlennoj sobstvenosti (FIPS), 2013. [15] str. [COBISS.SI-ID 17797142]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 2/2

329. VILTUŽNIK, Branka, KOŠAK, Aljoša, LOBNIK, Aleksandra. Postopek in adsorbent za odstranjevanje Pb(II) in Hg(II) ionov iz vodnega medija z uporabo tiolno funkcionaliziranih kobalt feritnih magentnih nanodelcev : patentna prijava št. P-201300103 z dne 25. 4. 2013. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. [11] str. [COBISS.SI-ID 16899862]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 3/3

330. NEDELJKO, Polonca, TUREL, Matejka, LOBNIK, Aleksandra. Postopek priprave in sestava senzorskega medija za optično zaznavanje agmatina : patentna prijava št. P-201300060 z dne 14. 3. 2013. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. [5] str. [COBISS.SI-ID 16744726]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 3/3

331. KALUŽA, Leon, ZUPANČIČ, Gregor Drago. Postopek za predelavo papirniškega blata v bioplin in surovino za karton : patentna prijava št. P-201300134 z dne 28. 5. 2013. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. [11] str. [COBISS.SI-ID 16951830]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1/2

332. ZUPANČIČ, Gregor Drago, NOVAK, Nina, ROŠ, Milenko, LOBNIK, Aleksandra. Postopek za spektrofotometrično določevanje kemijske potrebe po kisiku (KPK) v vzorcih z visoko vsebnostjo trdnih snovi : patentna prijava št. P-201300133 z dne 28. 5. 2013. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. [9] str. [COBISS.SI-ID 16951574]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 4/4

333. KORENT UREK, Špela, LOBNIK, Aleksandra. Sol-gel based optical chemical sensor for detection of organophosphates and method for preparation thereof. Berlin, Germany: European Patent Office, 2013. [1] str. [COBISS.SI-ID 17796886]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev:

334. LOBNIK, Aleksandra. Sol-gel based optical chemical sensor for detection of organophosphates and method for preparation thereof : Pub. No.: US 2013/0251594 A1; Pub. Date: Sep. 26, 2013; Appl. No.: 13/989,529; PCT Filed: Nov. 25., 2011; PCT No.: PCT/SI2011/000068; Date: May 24, 2013, Foreign Application Priority Data: Nov. 26. 2010, (SI) P-201000405, Int. Cl.: G01N 21/64 (2006.01). Hudsonville, Michigan; Chicago, Illinois: The Watson Intellectual Property Group plc: United States and International Intelectual Property Law, 2013. [6] str. [COBISS.SI-ID 17790998]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1/1

PCT Prijave

Patentne prijave

Vrsta prijave:
EU PRIJAVA

Številka:
WO 2012/071019 A1

Naziv:
temelji Sol-gel optični kemijski senzor za odkrivanje organofosfatov in postopek za njihovo pripravo