Projekti

 • Partnerji: TELETECH Telekomunikacijske tehnologije, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovanje d.o.o. (Prijavitelj; T. Gačnik); IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Partner; A. Lobnik)

  Opis: V predloženem RRI projektu predstavljamo razvoj personaliziranega senzorskega sistema Sens4FoodQ, ki bo omogočal nedestruktivno zaznavanjekvalitete/svežostihrane na osnovi naprednih optičnih funkcionalnih nanosenzorskih receptorjevs pomočjo miniaturiziranega detekcijskega sistema, povezanega z mobilno tehnologijo. Cilj je razviti visoko tehnološko zahteven senzorski sistem, ki pa bo v svoji uporabnosti enostaven, lahek,majhen, cenovno ugoden in tako primeren za širšo uporabo.       

  »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)

  Pogodbena vrednost projekta je 982.515 €.

  Trajanje: 7.2.2018 – 6.2.2020

Partnerji: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Prijavitelj; A. Lobnik); Inštitut Jožef Stefan; AquafilSLO, d.o.o.

Opis: Ideja projekta je razviti nove UV senzorne nanodelce, ki se bodo s spremembo barve odzvali na prisotnost prekomernega UV sevanja in sicer z absorbiranjem UV sevanja. Razen sinteze novih UV senzornih nanodelcev, želimo v tem projektu izvesti tudi nov tehnološki pristop pri doseganju UV funkcionalnosti tekstilnih vlaken in sicer z direktnim vgrajevanjem UV senzornih nanodelcev v PA vlakna. Faze projekta vključujejo sintezo UV-senzornih nanodelcev, pripravo UV-občutljivih vlaken in scale-up proces proizvodnje UV senzornih nanodelcev.

Obseg v letu 2017: 1,05 FTE

»Projekt UV senzorni nanodelci vgrajeni v PA vlakna, št. L2-8190, je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna«

Pogodbena vrednost projekta je 325.576 €.

Trajanje: 1.5.2017 – 30.4.2020

PDF_ARRS_L2_8190

RRI projekt: »Razvoj funkcionalnih nanomaterialov (FNM) za doseganje multifunkcionalnih lastnosti –
MultiNanoTex« (KKIPP-75/2017)

Prijavitelj: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.;

Opis: Namen MultiNanoTex projekta je razvoj funkcionalnih nanomaterialov (FNM) s prevodnimi in UV zaščitnimi lastnostmi.  Specifični cilji projekta so:

 1. doseči prevodne lastnosti na osnovi a) srebrovih (Ag) nanomaterialov, b) kompozitnih nanomaterialov srebro/polianilin (Ag/PANI), c) bakrovih (Cu) nanomaterialov ter d) sol-gel nanomaterialov na osnovi prevodnega tetratiafulvalena (TTF).
 2. istočasno sintetizirati že znane fotokromne SiO2 nanomateriale ter pripravljene nanodelce vmešati v poliamid (PA) z vmešanjem FNM v talino PA in z vmešavanjem FNM v raztopino PA.
 3. FNM/PA nanokompozitne materiale v nadaljevanju optimirati in pripraviti v večjem obsegu (scale-up). Vzporedno testirati toksikološke učinke sintetiziranih FNM in FNM/PA na okolje in zdravje, ter izvajati LC/LCC analizo.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

Pogodbena vrednost projekta je 444.238 €.

Trajanje: 15.6.2017 – 14.12.2018

 • Naziv operacije:
  »RESYNTEX – nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo«
 • Kratek opis operacije:
  RESYNTEX je raziskovalni projekt, katerega cilj je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska sektorja, tekstilni ter kemični. Predlagan koncept industrijske simbioze bo omogočil pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnega odpadnega materiala. Projekt obsega strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnih tekstilnih materialov z namenom predelave v nove tržne surovine za kemično in tekstilno industrijo. Cilji projekta so: 1. Ustvariti strateški načrt za popolno vrednostno verigo od zbiranja odpadnega tekstilnega materiala do novih surovin za kemično in tekstilno industrijo 2. Izboljšati dosedanje pristope/odnos do zbiranja odpadnega tekstila, povečati ozaveščenost javnosti s vključevanjem širše družbe v problematiko odlaganja tekstilnih odpadkov in s tem širiti zavedanje o nujnosti recikliranja 3. Omogočiti večjo sledljivost ter obdelavo podatkov o obdelavi tekstilnih odpadkov. Zbrani podatki bodo omogočili ocenitev novih vrednostnih verig skozi analize življenjskega cikla in stroškovnih analiz življenjskega cikla ter primerjavo z dosedanjimi pristopi ravnanja s tekstilnimi odpadki. 4. Razvoj inovativnih poslovnih modelov, ki se bodo prilagajali različnim industrijskim simbiozam in novim tržiščem 5. Prikazati popolno predelovalno linijo osnovnih komponent tekstilnega materiala vključno z obdelavo končnih produktov predelave (tekočih in trdnih odpadkov). Vloga IOS: razvoj pilotnih naprav, razvoj in implementacija tehnologije za obdelavo tekočih in trdnih odpadkov, nastalih tekom predelave tekstilnih odpadkov v tržne surovine Uradna spletna stran projekta:
  http://resyntex.eu/
  Financiranje RESYNTEX sofinancira Evropska skupnost v okviru programa OBZORJA 2020 po pogodbi št. 641942
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (prijavitelj)
 • Partnerji:
  RESYNTEX has 20 project partners from across 10 different EU member states. Partners include industrial associations, businesses, SMEs and research institutes. Working together, the group creates an effective model for the whole value chain.
 • Trajanje operacije:
 • Kontaktna oseba:
  Aleksandra Lobnik, PhD, Prof., Tehnični Direktor

Financiranje RESYNTEX sofinancira Evropska skupnost v okviru programa OBZORJA 2020 po pogodbi št. 641942

 • Naziv operacije:
  RRPO – WaterCleanBox
 • Kratek opis operacije:
  Predmet operacije je razvoj mobilno-modularne čistilne naprave WaterCleanBox. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) in MGRT. WaterCleanBox je mobilno-modularen sistem čiščenja voda, ki na osnovi kombiniranja različnih modulov omogoča dovolj kvalitetno očiščeno vodo, ki jo lahko izpustimo ali direktno v vodotoke ali pa jo vračamo v sistem (recikliranje). Vsaka odpadna voda je svoj unikat in potrebuje specifičen pristop obdelave, ki ga praviloma ena sama metoda čiščenja voda ne uspe zadovoljivo rešiti. Načrtovani moduli obsegajo tako fizikalne, kemijske kot biološke principe čiščenja voda. Vsi moduli so načrtovani tako, da jih lahko poljubno razvrščamo in kombiniramo tako, da vedno dosežemo optimalno kakovost vode in delujejo na principu >plug and play<. Prednost WaterCleanBox-a je kontejnerska izvedba modulov, kar omogoča enostavno logistiko in ne zahteva nobenih zahtevnih gradbenih del in posegov v objekt ali prostor. WaterCleanBox je energetsko čim bolj samozadosten, kar se doseže z uporabo solarnih panelov, katerih energija se shranjuje v litij-ionskih baterijah. Pri načrtovanju komponent WaterCleanBox-a so uporabljeni materiali, ki jih je možno reciklirati. Delovanje WaterCleanBoxa je avtomatizirano z možnostjo daljinskega nadzora parametrov kvalitete vode na osnovi M2M nizkocenovne daljinske komunikacije. Razen tega se pripravlja analiza tveganj za načrtovan WaterCleanBox, katere namen je zagotoviti bolj varno upravljanje takšne čistilne naprave in nižje tveganje pri ponovni uporabi vode. Poleg tega, da je že sama izvedba takšnega WaterCleanBox-a inovativna in vizionarska, se v projektu preučujejo tudi novi kombinirani načini čiščenja voda, ki uporabljajo različne nove materiale/nanomateriale za učinkovitejšo adsorpcijo onesnaževal in modificirane ultrafiltracijske membrane. Dodatna dodana vrednost projekta so marketinške aktivnosti, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje cenovne politike prodaje načrtovanega izdelka ter njegovega pozicioniranja na trgu.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (prijavitelj)
 • Partnerji:
  ROTO d.o.o., Em.tronic d.o.o, Piktronik d.o.o., Teletech d.o.o., IEI d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  01.01.2014 – 31.12.2014
 • Kontaktna oseba:
  Prof.dr. Aleksandra Lobnik

 • Naziv operacije:
  SMER+ – MULTINanoOptiSens
 • Kratek opis operacije:
  Predmet operacije je razvoj multinano optičnega kemijskega senzorja za monitoring voda.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  01.07.2013 – 27.09.2014
 • Kontaktna oseba:
  Prof.dr. Aleksandra Lobnik

 • Naziv operacije:
  Absolute chlorine free system (ACF) for paper production using recycled fibers.
 • Kratek opis operacije:
  Projekt v okviru programa EUROSTARS izvajamo z dvema konzorcijskima partnerjema iz Španije. V projektu imamo vlogo koordinatorja. Nova napredna tehnologija CO2/O3/O2 za čiščenje vode, namesto dodatka kemikalij, ki so osnovane na kloru in jih uporabljajo v papirni industriji, je okoljsko bolj sprejemljiva, bolj učinkovita in ima boljši ekonomski izkoristek. Uporaba kombinacije plinov (CO2/O3/O2) za zaprtje vodnih krogotokov v papirni industriji je po vsem svetu nova ter omogoča zmanjšanje doziranja pomožnih kemikalij in ohranjanje visoke kakovosti izdelka (papirja, kartona, robčkov,…) ob manjši porabi vode. Sistem popolnoma brez klora bo imel pozitiven vpliv na proizvodne stroške v papirnici, kot tudi na okolje. Kombinacija treh plinov (CO2/O3/O2) v eni proizvodni liniji je popolnoma nova in inovativna tehnologija. Ni podatkov o uporabi teh treh plinov v eni proizvodni liniji in tudi ni informacij o sinergističnem vplivu uporabljenih plinov. Nova napredna tehnologija CO2/O3/O2 za obdelavo vode predstavlja proces brez dodatka kemikalij, pri katerem ne nastajajo odpadki in blato.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (koordinator)
 • Trajanje operacije:
  01.09.2011 – 31.08.2014

 • Naziv operacije:
  Sofinanciranje mladega raziskovalca iz gospodarstva – 2010
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje stroškov izvajanja programa raziskovalnega dela mlade raziskovalke. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in TIA/SPIRIT.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.2.2011 – 31.7.2014
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  Sofinanciranje mladega raziskovalca iz gospodarstva – 2009
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje stroškov izvajanja programa raziskovalnega dela mlade raziskovalke. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in TIA/SPIRIT.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.12.2009 – 31.5.2014
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  KROP 2011 – Krepitev razvojnega oddelka v podjetju IOS d.o.o.
 • Kratek opis operacije:
  Vzpostavitev raziskovalne skupine IOS OVT – Obnovljivi viri in tehnologije.  V okviru operacije sta bili izvedeni dve novi zaposlitvi. V RS so bili vključeni: 1 mladi raziskovalec, 3 raziskovalke iz JRO, najem dveh strokovnjakov ter prerazporeditev 6 notranjih raziskovalcev. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in MGRT.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  23.01.2012 – 31.05.2014
 • Kontaktna oseba:
  Prof.dr. Aleksandra Lobnik

 • Naziv operacije:
  Fresh meat optical detection
 • Kratek opis operacije:
  Troletni evropski raziskovalni projekt v okviru razpisa  EUREKA 2009 smo izvajali z enim slovenskim in dvema madžarskima  konzorcijskima partnerjema.  Rezultat projekta je prototip senzorja za detekcijo biogenih aminov.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (partner)
 • Trajanje operacije:
  1.9.2009 – 31.8.2012

 • Naziv operacije:
  IOS, D.O.O./SOFINANCIRANJE ZAPOSLITVE RAZISKOVALCA
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje zaposlitve raziskovalke – prehod iz JRO. Raziskovalka v podjetju IOS d.o.o. vodi raziskovalno področje Tehnične tekstilije. Operacija je bila delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in JAPTI.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.3.1010 – 29.2.2012
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  IOS, D.O.O./SOFINANCIRANJE ZAPOSLITVE RAZISKOVALCA
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje zaposlitve raziskovalke – prehod iz velikega podjetja. Raziskovalka v podjetju IOS d.o.o. vodi raziskovalno področje Okoljevarstvo.  Operacija je bila delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in JAPTI.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.9.2009 – 31.8.2011
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  SRRP MEat-TRack – Zagotavljanje varnosti in sledljivosti pakirane mesne hrane s senzorskim sistemom
 • Kratek opis operacije:
  Dvoletni strateški razvojno raziskovalni projekt smo kot soizvajalec izvajali s podjetjem – prijaviteljem. Rezultat projekta je prototip optičnega kemijskega senzorja za detekcijo pH, O2 in T. Operacija je bila delno financirana iz sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter MVZT–TIA.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (soizvajalec)
 • Trajanje operacije:
  23.1.2009 – 22.1.2011

 • Naziv operacije:
  RIP: EIO – Energija iz odpadkov
 • Kratek opis operacije:
  Razvojno investicijski projekt v okviru razpisa TIA RIP 09  izvajamo v konzorciju štirih partnerjev in dveh zunanjih raziskovalnih skupin institucije znanja. IOS d.o.o. v okviru projekta razvija prototip VT senzorja. Operacija je bila delno financirna iz sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter MG –TIA.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (partner)
 • Trajanje operacije:
  17.04.2009 – 21.09.2011