Projekti

 

 

 • Partnerji:
  IOS, d.o.o. (Prijavitelj: Prof. dr. Aleksandra Lobnik)

 • Opis:
  V RRI projektu razvijamo antimikrobne nanokompozite, pri katerih so antimikrobni nanomateriali nanešeni na vlaknaste tekstilne substrate. Končni izdelek je pralna zaščitna Maska StaySafe z vmesnim antimikrobnim filtrnim slojem. Filtrni sloj nudi antimikrobno zaščito za uporabnika in se ga lahko enostavno vstavi in odstrani iz žepka pralne zaščitne maske pred postopkom pranja, s čimer se mu podaljša učinkovitost in življenjska doba.
   »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)Pogodbena vrednost celotnih stroškov je 269.982,50 €.

  Pogodbena vrednost upravičenih stroškov je 249.962,50 €.

  Pogodbena vrednost sofinanciranja je 199.970,00 €.

  Trajanje: 1.2.2020 – 31.8.2021

   


 

 

 

 

 

 • Partnerji:
  Surovina d.o.o. (Prijavitelj; J. Fišer); IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Partner; A. Lobnik); MESSER SLOVENIJA d.o.o.; MIKRO+POLO, d.o.o.; OMEGA d.o.o.; ROTO d.o.o.; SNAGA d.o.o.; TEKSTINA d.o.o.: EKTC Maribor, so.p.

 

 • Opis:
  Namen projekta POLY KROŽNOST je razviti inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokusirali se bomo na odpadno embalažo naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. Rezultat projekta se bo odražal v visoko kvalitetnih sekundarnih surovinah za uporabo v novih izdelkih, namenjenih domačemu in globalnemu trgu.»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)
  Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 2.800.486,22 EUR.
  Trajanje: 1.9.2019 – 31.5.2022
 • Projekt: Global Mercury Observation Training Network In Support to the Minamata Convention (GMOS Train – ITN EU)
 • Opis projekta:

  The Marie Skłodowska-Curie Action “Global Mercury Observation and Training Network in Support to the Minamata Convention” is an international research project, coordinated by Prof. Milena Horvat from the Jožef Stefan Institute (JSI) and is financed under the funding line “excellent science” of the Horizon 2020 research and innovation programme of the European Commission. In this very competitive scheme the project received total score 100%. It includes 11 European project partners and participates with eminent research institutions, such as Harvard University and MIT, and other organisations, such as UN Environment, JRC Ispra and eminent NGOs.

  The overall objectives of the GMOS-Train network are:

  (1) to provide urgently needed training in Hg science within the context of the UNEP Minamata Convention, and

  (2) to fill key knowledge gaps in biogeochemical Hg cycling linking anthropogenic emissions and Hg in marine food webs.

  ESRs will be trained through a structured and comprehensive programme and will not only learn the theory but will gain first-hand lab experience. The partners engaged in the project will work closely together, with each of the partners supervising at least one research project. All ESRs will spend time not only at the hosting institution but also in one of the other partner universities/research centers/regulatory agencies/companies involved in GMOS Train project throughout Europe. Being trained in highly relevant research topics will enhance researchers career prospective and employability. The GMOS-Train aims to recruit outstanding and highly motivated ESRs to meet the ambitious goals of the project.

  All applications must be submitted by means of on-line application on the official GMOS-Train project website. Deadline for application is April 30th 2020.

  Please find details about the application process and modalities at www.gmos-train.eu.

  COORDINATING ORGANISATION: Jožef Stefan Institute on behalf of the GMOS-Train consortium

  RESEARCH FIELD: Environment and Health Science

  RESEARCH PROFILE: Early Stage Researcher (ESR)

  APPLICATION DEADLINE: 30 April 2020 23:00 – CET (Europe/Brussels)

  SELECTION COMPLETED: by 30 June 2020

  ESR SELECTED AND RECRUITED: by the deadline 30 September 2020

  EU RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME: H2020 / Marie Skłodowska-Curie Actions

  MARIE CURIE GRANT AGREEMENT NUMBER: 860497

  WORK LOCATION: Multiple locations
  (secondments to project partners)

  TYPE OF CONTRACT: Temporary

  JOB STATUS: Full-time, 36 Months

  INDICATIVE WORKING HOURS PER WEEK: 40

   

 • Projekt:            E!113543 »Recikliranje težkih kovin iz odpadnih vod – HMRecycle«Partnerji: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. (Slovenija); ROTO-GRAD d.o.o. (Hrvaška)
 • Opis projekta:

  S projektom HMRecycle se bo uvedel sistem recikliranja težkih kovin (HM) za čiščenje odpadne vode ali natančneje, nov membranski biološki reaktor (MBR) z inovativno nano predobdelavnim kartušo, ki bo vsebovala funkcionalizirane nanomateriale (FNM) kot adsorbent za težke kovine. Kasneje se lahko adsorbent ponovno uporabi, težke kovine pa se reciklirajo. Z optimizacijo funkcionaliziranih nanomaterialov (FNM) in inovativnim HMRecycling MBR sistemom se bodo lahko čistile ne le komunalne, temveč tudi izcedne / industrijske odpadne vode, kjer obstoječe čistilne naprave MBR niso učinkovite, očiščena voda pa se bo lahko ponovno uporabila. Sistem HMRecikliranje predstavlja popolno tržno novost, saj ima širšo uporabnost in uvaja nov tehnološki pristop pri recikliranju težkih kovin iz odpadnih voda.

  HMRecycling MBR sistem bo predstavljal nov, do 40% bolj učinkovit sistem čiščenja v primerjavi s klasičnim MBR-jem. Omogočal bo enostavno rešitev za čiščenje izcednih/ industrijskih odpadnih voda in ponovno uporabo ter recikliranje sekundarnih surovin iz takšnih odpadnih voda, za zmanjšanje obratovalnih stroškov in negativnih vplivov na okolje.  

   

  Operacija je delno sofinancirana iz sredstev EU in s strani MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  Pogodbena vrednost projekta: 0,873 mio. €.
  Trajanje: 01.09.2019 – 31.08.2022.
  Vloga IOS d.o.o.: vodja projekta

 • Projekt »KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO; KOC – KROŽNO GOSPODARSTVO« v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022.

  Karatek opis projekta: Namen projekta je usposabljanje in izboljšanje prednostnih kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

  Cilj projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti; krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov; krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva; promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

  Vodja projekta: GZDBK in ŠGZ

  Naziv upravičenca: IOS, d.o.o.

  Kratek opis operacije: V okviru Projekta »KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO; KOC – KROŽNO GOSPODARSTVO« je planiranih 30 vključitev oz. 7 – 8 vključitev / leto v usposabljanja za prednostne kompetence na različnih področjih.

  Pogodbena vrednost operacije: 15.000 €.

   

  Trajanje: 30M  (Sept. 2019 – od datuma sklepa – do 31.maj 2022)

  Kontaktna oseba: Prof. dr. Aleksandra Lobnik

  Operacija je delno financirana iz sredstev EU/ESS (Evropski socialni sklad), Javnega štipendijskega, razvojnskega, invalidskega

 • Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018: »EcoFair« (SEJ-IND2018/KOH/259)Prijavitelj: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.;
 • Opis: Udeležili se bomo sejma EcoFair, ki bo potekal od 3.10.2018 – 5.10.2018 v Beogradu, Srbija. Glavni namen je predstavitev podjetja in proizvodov mednarodnim kupcem. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.356,26 EUR, v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«.
  Specifični cilji projekta so:

   • Ustvarjen prihodek na tujih trgih-Načrtovana vrednost 31.12.2020 150.000€

  Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

  Pogodbena vrednost projekta je 6.356,26.

  Trajanje: 3.10.2018-5.10.2018

 • Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017: »Aquatech Amsterdam« (SEJ-IND17/KOH-49/2017)Prijavitelj: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.;Opis: Udeležili smo se sejma Aquatech Amsterdam, ki je potekal od 31.10.2017 – 3.11.2017 v Amsterdamu, Nizozemska. Glavni namen je bil predstavitev podjetja in proizvodov mednarodnim kupcem. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 EUR, v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualni nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«.Specifični cilji projekta so:
  • Število sestankov: 10.
  • Število obiskov stojnice: 150.
  • Število obetavnih poslovnih stikov: 8 – 10.

  Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

  Pogodbena vrednost projekta je 8.762,00.

  Trajanje: 31.10.2017 – 3.11.2017

 • Partnerji:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. (Slovenija); Sveriges Lantbruksuniversitet, Molecular Sciences (Švedska); Instituto de Nanosistemas-UNSAM Nanoarchitecture (Argentina); Institut Charles Gerhardt de Montpellier – UMR5253, Université de Montpellier (Francija); SiKEMIA (Francija)
 • Opis:
  Projekt MetRecycle prispeva k »Strateškemu implementacijskemu načrtu Evropskega partnerstva za inovacije« za recikliranje surovin z uporabo novih strateških in naprednih pristopov nanotehnologije za doseganje selektivnega in učinkovitega procesa recikliranja elementov redkih zemelj (REE), s poudarkom na težkih REE.REE so ključni sestavni del zelene energije in visokotehnološke industrije ter se v EU uvažajo pretežno iz Kitajske. Na trgu je še posebej pomembnih pet REE (neodim, evropij, terbij, disprozij in itrij),za katere se pričakuje, da bo povpraševanje naraslo do 30% do leta 2020. Trenutna raven recikliranja je še vedno zelo omejena (<1%). Projekt MetRecycle bo izrabljal posebne lastnosti REE za doseganje njihove višje učinkovitosti in selektivnosti recikliranja ter bo osredotočen na razvoj funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev kot novega pristopa k recikliranju REE iz vodnih raztopin (odpadne vode), ki nastanejo po tehnologijah predobdelave. Funkcionalizirane magnetne materiale se po končanem postopku recikliranja lahko enostavno odstrani iz vodnega medija s pomočjo zunanjega magnetnega polja ter se jih ponovno uporabi v naslednjem postopku itd.. Končna faza projekta je »scale-up« procesa sinteze novih funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev za uporabo v praksi v večjem merilu.MetRecycle krepi sodelovanje med visokotehnološkimi malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami, ki obravnavajo tudi ukrepe za ozaveščanje državljanov. Pričakovani rezultati bodo zajemali področje raziskav in razvoja novih adsorpcijskih nanomaterialov za recikliranje ionov REE kovin, z namenom izboljšanja selektivnost REE in stopnje recikliranja, za doseganje trajnostne rasti, povečanja stopnje zbiranja e-odpadkov, izboljšanja zahtev po trajnostnem razvoju, in ponovni uporabi odpadkov kot sekundarnih surovin ter novih ukrepov za spremembe obstoječe zakonodaje z zagotavljanjem novih vzpodbud za recikliranje in ponovno uporabo.
 • Zahvala:
  Projekt »MetRecycle« se izvaja v okviru H2020,  sheme ERA-NET, sklada ERA-MIN2. Za sofinanciranje izvedbe projekta »MetRecycle« se zahvaljujemo ERA-MIN2, Evropski komisiji in nacionalnemu sofinancerju Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ), (http://www.mizs.gov.si/si/).
 • Pogodbena vrednost projekta je 0.78 mio. €.
 • Trajanje: 01.05.2018 – 30.04.2021.
 • Vloga IOS d.o.o.: vodja projekta

 • Partnerji: TELETECH Telekomunikacijske tehnologije, proizvodnja, posredništvo, trgovina in svetovanje d.o.o. (Prijavitelj; T. Gačnik); IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Partner; A. Lobnik)

  Opis: V predloženem RRI projektu predstavljamo razvoj personaliziranega senzorskega sistema Sens4FoodQ, ki bo omogočal nedestruktivno zaznavanjekvalitete/svežostihrane na osnovi naprednih optičnih funkcionalnih nanosenzorskih receptorjevs pomočjo miniaturiziranega detekcijskega sistema, povezanega z mobilno tehnologijo. Cilj je razviti visoko tehnološko zahteven senzorski sistem, ki pa bo v svoji uporabnosti enostaven, lahek,majhen, cenovno ugoden in tako primeren za širšo uporabo.       

  »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)

  Pogodbena vrednost projekta je 982.515 €.

  Trajanje: 7.2.2018 – 6.2.2020

Partnerji: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Prijavitelj; A. Lobnik); Inštitut Jožef Stefan; AquafilSLO, d.o.o.

Opis: Ideja projekta je razviti nove UV senzorne nanodelce, ki se bodo s spremembo barve odzvali na prisotnost prekomernega UV sevanja in sicer z absorbiranjem UV sevanja. Razen sinteze novih UV senzornih nanodelcev, želimo v tem projektu izvesti tudi nov tehnološki pristop pri doseganju UV funkcionalnosti tekstilnih vlaken in sicer z direktnim vgrajevanjem UV senzornih nanodelcev v PA vlakna. Faze projekta vključujejo sintezo UV-senzornih nanodelcev, pripravo UV-občutljivih vlaken in scale-up proces proizvodnje UV senzornih nanodelcev.

Obseg v letu 2017: 1,05 FTE

»Projekt UV senzorni nanodelci vgrajeni v PA vlakna, št. L2-8190, je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna«

Pogodbena vrednost projekta je 325.576 €.

Trajanje: 1.5.2017 – 30.4.2020

PDF_ARRS_L2_8190

RRI projekt: »Razvoj funkcionalnih nanomaterialov (FNM) za doseganje multifunkcionalnih lastnosti –
MultiNanoTex« (KKIPP-75/2017)

Prijavitelj: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.;

Opis: Namen MultiNanoTex projekta je razvoj funkcionalnih nanomaterialov (FNM) s prevodnimi in UV zaščitnimi lastnostmi.  Specifični cilji projekta so:

 1. doseči prevodne lastnosti na osnovi a) srebrovih (Ag) nanomaterialov, b) kompozitnih nanomaterialov srebro/polianilin (Ag/PANI), c) bakrovih (Cu) nanomaterialov ter d) sol-gel nanomaterialov na osnovi prevodnega tetratiafulvalena (TTF).
 2. istočasno sintetizirati že znane fotokromne SiO2 nanomateriale ter pripravljene nanodelce vmešati v poliamid (PA) z vmešanjem FNM v talino PA in z vmešavanjem FNM v raztopino PA.
 3. FNM/PA nanokompozitne materiale v nadaljevanju optimirati in pripraviti v večjem obsegu (scale-up). Vzporedno testirati toksikološke učinke sintetiziranih FNM in FNM/PA na okolje in zdravje, ter izvajati LC/LCC analizo.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si)

Pogodbena vrednost projekta je 444.238 €.

Trajanje: 15.6.2017 – 14.12.2018

 • Naziv operacije:
  »RESYNTEX – nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo«
 • Kratek opis operacije:
  RESYNTEX je raziskovalni projekt, katerega cilj je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska sektorja, tekstilni ter kemični. Predlagan koncept industrijske simbioze bo omogočil pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnega odpadnega materiala. Projekt obsega strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnih tekstilnih materialov z namenom predelave v nove tržne surovine za kemično in tekstilno industrijo. Cilji projekta so: 1. Ustvariti strateški načrt za popolno vrednostno verigo od zbiranja odpadnega tekstilnega materiala do novih surovin za kemično in tekstilno industrijo 2. Izboljšati dosedanje pristope/odnos do zbiranja odpadnega tekstila, povečati ozaveščenost javnosti s vključevanjem širše družbe v problematiko odlaganja tekstilnih odpadkov in s tem širiti zavedanje o nujnosti recikliranja 3. Omogočiti večjo sledljivost ter obdelavo podatkov o obdelavi tekstilnih odpadkov. Zbrani podatki bodo omogočili ocenitev novih vrednostnih verig skozi analize življenjskega cikla in stroškovnih analiz življenjskega cikla ter primerjavo z dosedanjimi pristopi ravnanja s tekstilnimi odpadki. 4. Razvoj inovativnih poslovnih modelov, ki se bodo prilagajali različnim industrijskim simbiozam in novim tržiščem 5. Prikazati popolno predelovalno linijo osnovnih komponent tekstilnega materiala vključno z obdelavo končnih produktov predelave (tekočih in trdnih odpadkov). Vloga IOS: razvoj pilotnih naprav, razvoj in implementacija tehnologije za obdelavo tekočih in trdnih odpadkov, nastalih tekom predelave tekstilnih odpadkov v tržne surovine Uradna spletna stran projekta:
  http://resyntex.eu/
  Financiranje RESYNTEX sofinancira Evropska skupnost v okviru programa OBZORJA 2020 po pogodbi št. 641942
 • Medijska promocija:

 

 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (prijavitelj)
 • Partnerji:
  20 partnerjev; IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (sokoordinator); UM FS
 • Trajanje operacije: 1.6.2015 – 30.11.2018 
 • Kontaktna oseba:
  Aleksandra Lobnik, PhD, Prof., Tehnični Direktor

Financiranje RESYNTEX sofinancira Evropska skupnost v okviru programa OBZORJA 2020 po pogodbi št. 641942

ARRS Bilateralni projekt Slovenija- Indija: »Robusten vlaknasti optični senzor za zaznavanje nizkih vsebnosti amoniaka za zgodnje odkrivanje bolezni« (BI-IN/15-17-009)

 • Partnerji:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.; CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute, Kalkuta, Indija.
 • Opis:
  Cilj predložene večfazne raziskave je razviti absorpcijski optični senzor za zaznavanje nizke koncentracije amoniaka v območju med 50 in 2000 ppb, ki je neobčutljiv na ogljikov dioksid (CO2).
  Specifični cilji projekta so:
  a) Oblikovanje in izdelava posebnega silikatnega optičnega vlakna z modificiranim plaščem dopiranim s primernim materialom, kot je npr. SnO2 z okrepljenim evanescentnim območjem.
  b) Razvoj senzorske membrane občutljive na amoniak s povečano občutljivostjo in brez interference CO2 v območju valovnih dolžin med 550 in 650 nm.
  c) Vrednotenje občutljivosti zaznavanja amoniaka razvitega senzorja.
 • Trajanje: 1.1.2015 – 31.12.2017
 • Vloga v projektu: Vodja projekta prof.dr. Aleksandra Lobnik

Projekt »Robusten vlaknasti optični senzor za zaznavanje nizkih vsebnosti amoniaka za zgodnje odkrivanje bolezni« (BI-IN / 15-17-009) je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

ARRS Projekt:»Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah« (L1-5446)

 • Partnerji:
  Inštitut Jožef Stefan (prijavitelj; M. Horvat); IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.; Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.; Nacionalni inštitut  za biologijo.
 • Opis:
  Cilj temeljnega raziskovalnega projekta je razvoj, optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah za določevanje živega srebra v vseh pojavnih oblikah. Podjetje IOS d.o.o bo v sklopu predvidenih raziskav pokrivalo naslednje vsebine: Razvoj in priprava senzorskih nanodelcev, njihovo testiranje; priprava senzorskih membran in njihovo testiranje na laboratorijskih in realnih vzorcih. Podjetje IOS d.o.o bo v sklopu predvidenih raziskav razvilo optično kemijski senzor za določevanje Hg2+ionov.

 

 • Pogodbena vrednost projekta: 65.113 €
 • Trajanje: 1.9.2013 – 31.8.2016

Projekt »Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah« (L1-5446) je finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Projekt v okviru 2. JR za sofinanciranje po kreativni poti do praktičnegaznanja:»Razvoj sol-gel površinsko modificiranih membran za odstranjevanje ionov težkih kovin iz vode

 • Partnerji:
  IOS d.o.o., UM FS
 • Opis:Študentje 2. stopnje magistrskega študija so v okviru projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja” opravljali prakso v podjetju IOS d.o.o., kjer so bili vključeni v realni projekt načrtovanja procesa čiščenja komunalne odpadne vode v laboratorijskem merilu. Seznanili so se z načrtovanjem razvoja izdelka, modularne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod, v realnem delovnem okolju. Pri delu so spoznali zgodnjo fazo izdelka, ki bo v prihodnosti predstavljal del proizvodnega asortimana podjetja IOS d.o.o.
 • Trajanje: 17.3.2014 – 30.9.2014

Projekt je delno financirala Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prednostne naloge 1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Programi štipendiranja v okviru odobrene operacije “Po ustvarjalnem načinu praktičnega znanja”.

 • Naziv operacije:
  RRPO – WaterCleanBox
 • Kratek opis operacije:
  Predmet operacije je razvoj mobilno-modularne čistilne naprave WaterCleanBox. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) in MGRT. WaterCleanBox je mobilno-modularen sistem čiščenja voda, ki na osnovi kombiniranja različnih modulov omogoča dovolj kvalitetno očiščeno vodo, ki jo lahko izpustimo ali direktno v vodotoke ali pa jo vračamo v sistem (recikliranje). Vsaka odpadna voda je svoj unikat in potrebuje specifičen pristop obdelave, ki ga praviloma ena sama metoda čiščenja voda ne uspe zadovoljivo rešiti. Načrtovani moduli obsegajo tako fizikalne, kemijske kot biološke principe čiščenja voda. Vsi moduli so načrtovani tako, da jih lahko poljubno razvrščamo in kombiniramo tako, da vedno dosežemo optimalno kakovost vode in delujejo na principu >plug and play<. Prednost WaterCleanBox-a je kontejnerska izvedba modulov, kar omogoča enostavno logistiko in ne zahteva nobenih zahtevnih gradbenih del in posegov v objekt ali prostor. WaterCleanBox je energetsko čim bolj samozadosten, kar se doseže z uporabo solarnih panelov, katerih energija se shranjuje v litij-ionskih baterijah. Pri načrtovanju komponent WaterCleanBox-a so uporabljeni materiali, ki jih je možno reciklirati. Delovanje WaterCleanBoxa je avtomatizirano z možnostjo daljinskega nadzora parametrov kvalitete vode na osnovi M2M nizkocenovne daljinske komunikacije. Razen tega se pripravlja analiza tveganj za načrtovan WaterCleanBox, katere namen je zagotoviti bolj varno upravljanje takšne čistilne naprave in nižje tveganje pri ponovni uporabi vode. Poleg tega, da je že sama izvedba takšnega WaterCleanBox-a inovativna in vizionarska, se v projektu preučujejo tudi novi kombinirani načini čiščenja voda, ki uporabljajo različne nove materiale/nanomateriale za učinkovitejšo adsorpcijo onesnaževal in modificirane ultrafiltracijske membrane. Dodatna dodana vrednost projekta so marketinške aktivnosti, ki predstavljajo osnovo za oblikovanje cenovne politike prodaje načrtovanega izdelka ter njegovega pozicioniranja na trgu.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (prijavitelj)
 • Partnerji:
  ROTO d.o.o., Em.tronic d.o.o, Piktronik d.o.o., Teletech d.o.o., IEI d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  01.01.2014 – 31.12.2014
 • Kontaktna oseba:
  Prof.dr. Aleksandra Lobnik

 • Sofinancerji: Kovinoplastika Štefan Pavlinjek, ing. s.p.; Operacijo je delno financiralo MGRT.

 • Opis: V okviru tehnološko razvojnega projekta smo razvili MULTINano optični kemijski senzorski set za monitoring voda. Z njim lahko določamo pH, O2, T in NH3 voda. Omogoča sistematičen in analitični monitoring voda in predvidevanja rizičnih mest, ki so lahko bolj izpostavljena večjim izpustom toksičnih substanc, organskih spojin, nutrientov.

 • Pogodbena vrednost projekta je 402.940 €.

 • Trajanje: 1.7.2013 – 27.9.2014

 • Naziv operacije:
  Absolute chlorine free system (ACF) for paper production using recycled fibers.
 • Kratek opis operacije:
  Projekt v okviru programa EUROSTARS izvajamo z dvema konzorcijskima partnerjema iz Španije. V projektu imamo vlogo koordinatorja. Nova napredna tehnologija CO2/O3/O2 za čiščenje vode, namesto dodatka kemikalij, ki so osnovane na kloru in jih uporabljajo v papirni industriji, je okoljsko bolj sprejemljiva, bolj učinkovita in ima boljši ekonomski izkoristek. Uporaba kombinacije plinov (CO2/O3/O2) za zaprtje vodnih krogotokov v papirni industriji je po vsem svetu nova ter omogoča zmanjšanje doziranja pomožnih kemikalij in ohranjanje visoke kakovosti izdelka (papirja, kartona, robčkov,…) ob manjši porabi vode. Sistem popolnoma brez klora bo imel pozitiven vpliv na proizvodne stroške v papirnici, kot tudi na okolje. Kombinacija treh plinov (CO2/O3/O2) v eni proizvodni liniji je popolnoma nova in inovativna tehnologija. Ni podatkov o uporabi teh treh plinov v eni proizvodni liniji in tudi ni informacij o sinergističnem vplivu uporabljenih plinov. Nova napredna tehnologija CO2/O3/O2 za obdelavo vode predstavlja proces brez dodatka kemikalij, pri katerem ne nastajajo odpadki in blato.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (koordinator)
 • Trajanje operacije:
  01.09.2011 – 31.08.2014

 • Naziv operacije:
  Sofinanciranje mladega raziskovalca iz gospodarstva – 2010
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje stroškov izvajanja programa raziskovalnega dela mlade raziskovalke. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in TIA/SPIRIT.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.2.2011 – 31.7.2014
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  Sofinanciranje mladega raziskovalca iz gospodarstva – 2009
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje stroškov izvajanja programa raziskovalnega dela mlade raziskovalke. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in TIA/SPIRIT.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.12.2009 – 31.5.2014
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  KROP 2011 – Krepitev razvojnega oddelka v podjetju IOS d.o.o.
 • Kratek opis operacije:
  Vzpostavitev raziskovalne skupine IOS OVT – Obnovljivi viri in tehnologije.  V okviru operacije sta bili izvedeni dve novi zaposlitvi. V RS so bili vključeni: 1 mladi raziskovalec, 3 raziskovalke iz JRO, najem dveh strokovnjakov ter prerazporeditev 6 notranjih raziskovalcev. Operacija je delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in MGRT.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  23.01.2012 – 31.05.2014
 • Kontaktna oseba:
  Prof.dr. Aleksandra Lobnik

 • Naziv operacije:
  Fresh meat optical detection
 • Kratek opis operacije:
  Troletni evropski raziskovalni projekt v okviru razpisa  EUREKA 2009 smo izvajali z enim slovenskim in dvema madžarskima  konzorcijskima partnerjema.  Rezultat projekta je prototip senzorja za detekcijo biogenih aminov.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (partner)
 • Trajanje operacije:
  1.9.2009 – 31.8.2012

 • Naziv operacije:
  IOS, D.O.O./SOFINANCIRANJE ZAPOSLITVE RAZISKOVALCA
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje zaposlitve raziskovalke – prehod iz JRO. Raziskovalka v podjetju IOS d.o.o. vodi raziskovalno področje Tehnične tekstilije. Operacija je bila delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in JAPTI.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.3.1010 – 29.2.2012
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  IOS, D.O.O./SOFINANCIRANJE ZAPOSLITVE RAZISKOVALCA
 • Kratek opis operacije:
  Sofinanciranje zaposlitve raziskovalke – prehod iz velikega podjetja. Raziskovalka v podjetju IOS d.o.o. vodi raziskovalno področje Okoljevarstvo.  Operacija je bila delno financirana iz sredstev EU (Evropski socialni sklad) in JAPTI.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
 • Trajanje operacije:
  1.9.2009 – 31.8.2011
  Raziskovalec še vedno zaposlena na IOS d.o.o

 • Naziv operacije:
  SRRP MEat-TRack – Zagotavljanje varnosti in sledljivosti pakirane mesne hrane s senzorskim sistemom
 • Kratek opis operacije:
  Dvoletni strateški razvojno raziskovalni projekt smo kot soizvajalec izvajali s podjetjem – prijaviteljem. Rezultat projekta je prototip optičnega kemijskega senzorja za detekcijo pH, O2 in T. Operacija je bila delno financirana iz sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter MVZT–TIA.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (soizvajalec)
 • Trajanje operacije:
  23.1.2009 – 22.1.2011

 • Naziv operacije:
  RIP: EIO – Energija iz odpadkov
 • Kratek opis operacije:
  Razvojno investicijski projekt v okviru razpisa TIA RIP 09  izvajamo v konzorciju štirih partnerjev in dveh zunanjih raziskovalnih skupin institucije znanja. IOS d.o.o. v okviru projekta razvija prototip VT senzorja. Operacija je bila delno financirna iz sredstev EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter MG –TIA.
 • Naziv upravičenca:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (partner)
 • Trajanje operacije:
  17.04.2009 – 21.09.2011