Water4Future

je inovativni koncept čistilnih naprav, ki temeljijo na t.i. modularnem, »lego« sistemu.

Čistilne naprave temeljijo na membranski filtraciji, opcijsko v kombinaciji z adsorpcijo, kemijsko oksidacijo in dezinfekcijo.

  • Različne tipe membranske filtracije (reverzna osmoza, nanofiltracija, ultrafiltracija, mikrofiltracija) kombiniramo z adsorpcijo, kemijsko oksidacijo, dezinfekcijo
  • Učinkovito odstranjevanje onesnaževal iz pitne, kopalne, tehnološke ali izcedne vode iz odlagališč odpadkov in kompostarn ter čiščenje različnih tipov industrijskih odpadnih vod (iz kemične, živilske, papirne, tekstilne, farmacevtske, metalurške, idr. Industrij)
  • Primerno za pripravo pitne in tehnološke vode
  • Odlična kakovost očiščene vode
  • Oddaljen nadzor, kontrolni sistem in preprosto rokovanje
  • Stroškovno učinkovito obratovanje in vzdrževanje
  • Sistem je lahko mobilen in omogoča implementacijo po modulih

Individualni pristop

Glede na vaše potrebe lahko naša ekspertna oblikuje personalizirano optimalno rešitev za vas.

Rešitev je prilagojena količinam in zahtevani kakovosti pitne površinske, kopalne, tehnološke vode in različnim tipom odpadnih vod.

V obsegu Water4Future koncepta izvedemo zagon in poskusno obratovanje naprave.

Na željo naročnika lahko poskrbimo tudi za upravljanje in vzdrževanje naprave.

Naprava je popolnoma avtomatizirana.