OptiSens

Optični kemijski senzor OPTISENS omogoča odkrivanje kemičnih bojnih strupov, kot so sarin, Soman in VX, in sicer tako v plinu kot tudi v tekoči fazi. Instrument zazna izredno nizke koncentracije kemičnih bojnih strupov v zelo kratkem času. Možni sta dve izvedbi instrumenta, brez ali z optičnimi vlakni. V prvem primeru je senzorski čip nameščen neposredno na instrument, v drugem primeru pa je čip nameščen na koncu optičnih vlaken in priključen na instrument skozi le-ta. Na zahtevo je lahko več optičnih vlaken priključenih na en instrument.