Nanomateriali

Nanomateriali

1. Magnetni materiali

V Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, IOS d.o.o. raziskujemo in razvijamo širok spekter različnih dopiranih in nedopiranih magnetnih nanomaterialov na osnovi spinelnih železovih oksidov, z različno povprečno velikostjo nanodelcev in različno morfologijo ter prilagojenimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi za uporabo na različnih področjih biomedicine, tehnologije in okoljevarstva. Magnetni nanomateriali so na voljo v različnih oblikah, na primer kot suhi praški, površinsko funkcionalizirani praški ali kot disperzije v vodnih ali organskih topilih.

Nekaj primerov

Tip materiala:

 • Maghemit (y-Fe2O3)
 • Kobalt ferit (CoFe2O4)
 • Mn-ferit (MnFe2O4)
 • Zn-ferit (ZnFe2O4)
 • MnZnFe2O4

Nekatere fizikalno-kemijske lastnosti praškastih materialov:

 • Povprečna velikost primarnih nanodelcev (nm): < 100
 • Specifična površina nanomateriala (m2/g): < 200
 • Morfologija nanodelcev: relativno sferična
 • Kristalografske lastnosti: kubična spinelna kristalna struktura, Fd3m prostorska simetrija
 • Specifična magnetizacija nanodelcev (emu/g): < 80
 • Magnetne lastnosti: superparamagnetni, feromagnetni, ferimagnetni značaj

2. Nemagnetni materiali

V Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, IOS d.o.o. se ukvarjamo z raziskavami in razvojem širokega spektra nemagnetnih polprevodniških materialov z različno velikostjo delcev in različno morfologijo. Nanomateriali, izdelani v podjetju IOS d.o.o., so na voljo v različnih oblikah, na primer kot praškasti materiali, površinsko obdelani praški ali kot disperzije v vodnem ali organskem mediju.

Nekaj primerov

Tip materiala:

 • Cinkov oksid (ZnO)
 • Silicijev dioksid (SiO2)
 • Titanov dioksid (TiO2)

Nekatere fizikalno-kemijske lastnosti praškastih materialov:

 • Povprečna velikost primarnih nanodelcev (nm): < 1000
 • Specifična površina nanomateriala (m2/g): < 250
 • Morfologija nanodelcev: polimorfna (sferična, kubična ipd)
 • Kristalografske lastnosti: amorfna struktura; kristalinična struktura

3. Površinsko funkcionalizirani materiali

V Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje, IOS d.o.o. se ukvarjamo z raziskavami in razvojem materialov s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, ki izhajajo iz strukturnih in površinskih kemijskih pojavov na atomarnem nivoju. Raziskave vključujejo študij površinske obdelave in funkcionalizacije nanostrukturiranih materialov z uporabo sodobnih tehnik ter študij mehanizmov in kinetike površinskih interakcij, ki so odločujoči pri razvoju svojevrstnih končnih fizikalno-kemijskih lastnosti materiala in vodijo posledično do izboljšave in razvoja novih aplikacij.

Funkcionalnost površine nanostrukturiranih materialov lahko spreminjamo in prilagajamo v obliki tankih površinskih nanosov na osnovi različnih (i) organskih in polimernih materialov s funkcionalnimi skupinami, kot so amino, karboksi, hidroksi, merkapto, ipd, ter (ii) anorganskih oksidnih materialov, kot so SiO2, TiO2, ipd.

Nekaj možnih primerov:

Jedro material

Organska površinska
prevleka

Anorganska površinska
prevleka

SiO2

-SH
-NH2
-COOH

TiO2

Magnetni
nanodelec

-SH
-NH2
-COOH
-ogljikovodiki

SiO2
TiO2

TiO2

-SH
-NH2
-COOH

SiO2

ZnO

-NH2
-COOH

SiO2