POSVET: PRIPRAVA PITNIH IN KOPALNIH VODA

PODROBNOSTI

Datum:

Lokacija:

v torek, 22. oktobra 2019, od 9.30 do 13.45 ure
v prostorih Hotela Vital Zreče, Zreče

Podjetje Messer Slovenija, d.o.o., član SRIP – Krožno gospodarstvo je 22. oktobra 2019 v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziralo strokovni posvet Priprava pitnih in kopalnih voda. Dogodek se odvijal v prostorih Hotela Vital v Termah Zreče, in je bil namenjen obravnavi priprave pitne in kopalne vode, s poudarkom na uporabi tehničnih plinov v procesu priprave obeh tipov voda.

Strokovni posvet je bil priložnost za informiranje strokovne javnosti o najsodobnejših metodah priprave pitne in kopalne vode s poudarkom na uporabi tehničnih plinov.

Tehnično osebje iz komunalnih podjetij, predstavniki vodooskrbe, bazenskih kompleksov in ostali zainteresirani udeleženci so dobili vpogled v tehnološko-tehnične podlage priprave in čiščenja bazenskih kopalnih ter zakonodajne podlage.

Na primerih dobrih praks in izsledkih učinkovitosti uvajanja plina na reševanje problematike vodnega kamna na distribucijskem omrežju so dobili vpogled v tehnične podlage in princip metode priprave pitne vode z dodajanjem ogljikovega dioksida.

Med strokovno vodenim ogledom strojnice Term Zreče, kjer bazensko kopalno vodo pripravljajo u uvajanjem ogljikovega dioksida, je bila ponujena priložnost izmenjave izkušenj z upravljavcem bazenskega kompleksa glede reševanja korozije.

Predstavljeni so bili ukrepi preprečevanja problematike legionele za vodovodno in hišno vodovodno omrežje ter bazenske komplekse, s katerimi bodo udeleženci lahko neposredno obvladovali tveganja in vplivali na omejevanje stroškov, ki so posledica škode, nastale zaradi neprimernega izbora metode za pripravo kakovostne bazenske in pitne vode ter za zagotavljanje predpisane kakovosti vode vzdrževanje le te.

Posveta se je udeležilo skoraj 30 udeležencev, med njimi predstavniki kopališč Bioterme Mala Nedelja, Terme 3000, Terme Snovik, Terme Zreče), ter zainteresirani iz javnih komunalnih podjetij Kostak iz Krškega, Komunale Gornja Radgona, iz JKP Ravne na Koroškem in VOKA Snaga, Ljubljana, ter odgovorne osebe za nadzor kakovosti pitne vode iz Mariborskega Vodovoda in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Maribor.