NANOAPP 2017

DETAILS

Date

Location

Gallery

14.6 – 18.6. 2017

Hotel Golf, Bled, Slovenia

View here

NANOAPP je najbolj znano znanstveno srečanje uglednih znanstvenikov s področja nanomaterialov. Takšne konference ponujajo znanstveniki, po vsem svetu, forum za predstavitev najsodobnejših raziskav in naprednih odkritij na področju nanomaterialov. Konferenca »NANOAPP« omogoča znanstvenikom, svetovni forum, forum za predstavitev najsodobnejših raziskav in naprednih odkritij na področju nanomaterialov.

NANOAPP je nosilec izmenjave idej, tehnik, poskusov in aplikacij na vznemirljivem in hitro razvijajočem se področju nanomaterialov, nanoznanosti in nanotehnologij. Takšna konferenca ponuja nov tip znanstvenikov in inženirjev, platformo za predstavitev novih idej in prihodnjih smernic za Nano skupnost na splošno. NANOAPP, zbor izjemnega srečanja preteklih, sedanjih in prihodnjih Nano-znanstvenikov, zagovarja enoten pristop pri ocenjevanju in upravljanju potencialnih tveganj za zdravje ljudi, energijo in okolje, ki so lahko povezani z uporabo nanomaterialov in nanotehnologij.

Energija, okolje in zdravje ljudi so postali strateške prednostne naloge ne le na področju raziskav, temveč tudi na vseh področjih našega življenja. Hibridni materiali so že pokazali dobre obete pri obravnavi in ​​ponudbi rešitev na vsakem od teh prednostnih področij.

Povzetek NANOAPP 2017 Konference

Pod okriljem Inštituta za okoljevarstvo in senzorje (IOS), Univerze v Mariboru in SATENE je potekala že tretja mednarodna konferenca Nanomateriali in aplikacije. Konferenca je privabila več kot 140 udeležencev iz 26 držav tako iz znanstvene kot gospodarske sfere. Znanstvenikom in industriji je bil tako ponujen forum za predstavitev najnovejših raziskav in naprednih odkritij na področju nanomaterialov in njihovih aplikacij. Na srečanju so se predstavili svetovno priznani znanstveniki s področja sinteze novih nanomaterialov in njihove uporabe v medicini, biotehnologiji, energetiki, okolju, senzoriki in tekstilstvu. Velik poudarek je bil tudi na podajanju informacij o vplivu nanomaterialov in nanotehnologij na okolje in zdravje ljudi. Izpostaviti velja tri plenarne predavatelje in sicer prof.dr. Clement Sancheziz Francije in prof.dr. Kurodaiz Japonske, pionirja na področju mezoporoznih in hibridnih nanomaterialov in njihovih aplikacij ter prof.dr. Jeffrey Zinkiz ZDA (UCLA) enega od najpomembnejših znanstvenikov s področja tarčnega prenosa zdravil. S prispevki pa so sodelovali tudi številni slovenski prominentni znanstveniki s področja nanomaterialov in njihovih aplikacij kot so prof.dr. Spomenka Kobe, prof.dr. Barbara Malič, iz Inštituta Jožef Stefan, prof.dr. Miran Gaberšček, iz Kemijskega Inštituta, prof.dr. Damjana Drobneiz Univerze v Ljubljani.

V okviru konference NANOAPP 2017 je bila s strani SATENE (Slovenskega akademskega tehniško-naravoslovnega združenja) organizirana okrogla miza na temo »Ženske v znanosti: interdisciplinarni premislek o neenakosti spolov«, ki je odprla vprašanje zastopanosti žensk v akademskih poklicih. Interdisciplinarni premislek o strukturnih neenakostih so s kratkimi uvodnimi prispevki prispevale gostje okrogle mize: dr. Spomenka Kobe, vodja raziskovalnega odseka na Institutu Jožefa Stefana ter ena redkih žensk v Inženirski Akademiji Slovenije, dr. Renata Šribar, soustanoviteljica in vodja Centra FemA – Zavoda za transformativne študije in delovanje ter nekdanja članica komisije Ženske v znanosti, dr. Urša Opara Krašovec, višja znanstvena sodelavka na Fakulteti za elektrotehniko in članica komisije Ženske v Znanosti ter Nina Pergar, mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, ki je v svoji magistrski nalogi obravnavala percepcijo seksizma zaposlenih v visokošolskem prostoru.