POSVET: Priprava tehnoloških voda & čiščenje odpadnih voda v papirni in metalurški industriji

PODROBNOSTI

Datum:

Lokacija:

v četrtek, 18. junija 2019, od 10.30 do 14.30 ure
v prostorih Hotela M, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Papirna industrija sodi med največje porabnike sveže vode ter posledično povzročitelje velikih količin odpadne vode, saj je voda ključni element pri produkciji papirja. V metalurški industriji je tudi veliko procesov, kjer je kakovostna tehnološka voda pogoj za kakovost in trajnost izdelkov. Cilj vsakega tehnološko naprednega in okoljsko zavednega podjetja je skrb za racionalno rabo virov ter zapiranje vodnih tokov v proizvodnem procesu.

Podjetje Messer Slovenija, d.o.o.,  član SRIP – Krožno gospodarstvo je 18. junija 2019 v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico organiziralo strokovni posvet Priprava tehnoloških voda & čiščenje odpadnih voda v papirni in metalurški industriji. Dogodek se odvijal v prostorih M hotela v Ljubljani in je bil namenjen predvsem odgovornim strokovnjakom v papirni in metalurški industriji ter v komunalnih in ostalih podjetjih, ki so zadolženi za kakovost in pripravo vode.

Možnosti uporabe industrijskih plinov in njihovi učinki v postopkih priprave, čiščenja in nevtralizacije industrijskih voda so bili predstavljeni na konkretnih primerih iz industrijske prakse. Vloga CO2 pri stabilizaciji karbonatnega ravnotežja v papirni pulpi oz. tehnološki vodi papirne industrije ima za posledico številne tehnološke in ekonomske pozitivne učinke, ki so bili razloženi na primerih iz prakse v papirnicah. Na primeru slovenske papirne industrije pa je bila predstavljena možnost uporabe CO2 za obdelavo industrijskih odpadnih voda za doseganje primerne kakovosti pred izpustom v kanalizacijski sistem.

Na dogodku so sodelovali domači in tuji strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami pri implementaciji različnih aplikacij plinov in tehnoloških postopkov priprave in čiščenja ter ponovne uporabe tehnoloških voda, s poudarkom na papirni in metalurški industriji.

Posveta se je udeležilo več kot 20 udeležencev, med njimi tudi predstavniki štirih največjih papirnic v Sloveniji (Vipap Krško, Količevo Karton, Goričane, Radeče Papir Nova) ter zainteresirani iz Inštituta za celulozo in papir ter podjetja Magneti Ljubljana in Hidrotehničnega Biro-a.