POSVET: PRIPRAVA TEHNOLOŠKIH VODA & ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V PAPIRNI in METALURŠKI INDUSTRIJI

PODROBNOSTI

Datum:

Lokacija:

v četrtek, 18. junija 2019, od 10.30 do 14.30 ure
v prostorih Hotela M, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Papirna industrija sodi med največje porabnike sveže vode ter posledično povzročitelje velikih količin odpadne vode, saj je voda ključni element pri produkciji papirja. V metalurški industriji je tudi veliko procesov, kjer je kakovostna tehnološka voda pogoj za kakovost in trajnost izdelkov. Cilj vsakega tehnološko naprednega in okoljsko zavednega podjetja je skrb za racionalno rabo virov ter zapiranje vodnih tokov v proizvodnem procesu.