Mednarodna delavnica NanoScience

DETAILS

Date

Location

Web site

3. 6. – 12. 6. 2014

Univerza v Mariboru

View here

Mednarodna delavnica NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki

Na Univerzi v Mariboru je v okviru projekta ˝Internacionalizacija visokega šolstva Slovenije˝ potekala mednarodna delavnica za študente z naslovom NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki, ki so jo pod vodstvom prof. dr. Aleksandre Lobnik organizirali Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo in Center za senzorsko tehniko Fakultete za strojništvo ter Univerza v Mariboru.

Delavnica se je odvijala od 3.6.2014 do 12.6.2014 na Rektoratu Univerze v Mariboru v dvorani Frana Miklošiča. V okviru delavnice so bili predstavljeni različni nanomateriali, njihove lastnosti in možnosti aplikacij. Poseben poudarek je bil na nanovarnosti, recikliranju in trajnostnem razvoju nanomaterialov. Na delavnici so sodelovali 4 tuji in 16 slovenskih priznanih strokovnjakov s tega področja. Delavnica je bila odprta za vse študente, raziskovalce in strokovnjake, ki se srečujejo s tematiko nanomaterialov.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«