Obnovljivi Viri Energije

Obnovljivi viri energije

Raziskovalne in svetovalne storitve na področju obnovljivih virov energije imajo osnovo v letih izkušenj na področju industrijskih in komunalnih odpadnih voda in ravnanja z odpadki.

Promoviramo koncept energetsko samozadostnega čiščenja odpadnih voda in nudimo tehnologijo za učinkovito proizvodnjo bioplina iz organskih snovi v odpadni vodi, organskih odpadkih in drugih substratih, s čimer se aktivira ogromen energetski potencial.

Razvijamo »state-of-the-art« opremo, ki učinkovito proizvaja bioplin iz organskih snovi. Občinam pomagamo pri razvoju koncepta javnega potniškega prometa v smislu zelenega mesta, pri čemer lahko javni prevoz poganja bioplin, proizveden iz organskih odpadkov mesta. Nudimo strokovno svetovanje za zagon in optimizacijo obratovanja bioplinarn kot tudi pri spremljanju parametrov, ki zagotavljajo boljši nadzor in učinkovitost teh naprav.

References / Reference

Karton Količevo, Slovenia; ČD-SHW municipal utility company (WTE subsidiary), Slovenia; Brodarski institute Zagreb, Croatia; RENI d.o.o., Slovenia; Brewery Laško d.d., Slovenia; PP Energy d.o.o., Slovenia; Hach Lange d.o.o., Slovenia; Mettler Toledo d.o.o., Slovenia; Public utility company Velenje d.o.o., Slovenia; University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia; University of Nova Gorica, Faculty of Env. Sciences, Slovenia; University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia; VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Slovenia; Pivovarna Union d.d.; Slovenia; Pivovarna Laško d.d., Slovenia, Mlekarna Celeia d.o.o., Slovenia, ZEL-EN, Razvojni center Energetike d.o.o.