Nanotehnologija

Nanotehnologija

IOS nenehno razvija nove nanomateriale in nanotehnologije s ciljem podpreti razvoj in študij tehnološko zanimivih anorganskih (kovinskih in nekovinskih) oksidnih materialov s posebnimi fizikalnimi lastnostmi, ki izhajajo iz strukturnih in kemičnih pojavov na nanostrukturni in atomski ravni. To počnemo z izvajanjem testov in analiz kristalne strukture, fazne sestave in kemične sestave, morfologije in mikrostrukturnih lastnosti materialov.

Cilji teh raziskav so izboljšanje lastnosti materialov, ki omogočajo razvoj sodobnih aplikacij, miniaturizacijo obstoječih sistemov, učinkovitejšo pretvorbo energije in razvoj okolju prijaznih tehnologij in novih medicinskih pristopov (magnetna hipertermija, sistemi za ciljano dostavo zdravil). Naša prednost je predvsem v tem, da lahko proizvajamo tudi večje količine nanomaterialov.

Ponujamo nove tehnološko zanimive materiale, kot so:

  • magnetni nanomateriali, magnetne tekočine in koloidni sistemi,
  • polprevodniki in keramični materiali na osnovi ZnO, Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2, kvantne pike,
  • nanokompoziti in večfunkcionalni materiali s katalitičnimi lastnostmi,
  • organsko-anorganski hibridni materiali s prilagojenimi površinskimi lastnostmi,
  • posebni materiali za visokotemperaturne senzorje,
  • materiali za protibakterijsko zaščito.

References / Reference

Cetis d.d., AquafilSLO d.o.o., KIV d.d., Slovenia; AMI d.o.o., Slovenia; The Jožef Stefan Institute, Slovenia; Instituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche Nello Cerrara, Italia; University of Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Agriculture and Biosystematic Sciences and Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Slovenia; University of Nova Gorica, Faculty of Environmental sciences, Slovenia; Center of Excellence in Nanoscience and Nanotechnology