Varstvo Okolja

Varstvo okolja

Na področju okoljevarstva povezujemo znanja iz ekologije in inženirstva s poudarkom na tematiki voda. Razvijamo tehnološke koncepte in opremo za »custom-made« rešitve.

Na področju varstva okolja delujemo raziskovalno in v smeri vpeljave aplikativnih rešitev v industrijsko okolje. Povezujemo se z raziskovalnimi institucijami in industrijskimi.partnerji ter pomembnimi odločevalci in deležniki s področja. Gradimo individualne rešitve, katerih učinkovitost pred implemetacijo testiramo v laboratorijskem in polindustrijskem merilu, nato pa predlagamo in izvedemo rešitev v realnem okoljuNudimo okoljski monitoring, tehnično podporo in preskuse čiščenja vode na pilotnih napravah v laboratorijskem merilu.

Upravljamo več pilotnih naprav za aerobno in anaerobno obdelavo, membransko filtracijo (ultra, nano in RO), membranski bioreaktor (MBR), ter testiramo učinkovitost oksidacijskih postopkov  (kot so ozoniranje, H2O2 / O3, TiO2 / O3, H2O2 / UV in ultrazvok), ki se uporabljajo za pripravo in/ali čiščenje različnih tipov voda (npr. pitne, kopalne, tehnološke, komunalne, industrijske odpadne vode ).

Izvajamo raziskave in analitiko različnih tipov voda, ki se vsebinsko vklapljajo v kompleksnejše projekte ali so namenjene načrtovanju čistilnih konceptov in naprav. Svetujemo na področju vode/čiščenja odpadnih voda in analize vode.

Nudimo svetovanje o pripravi tehnološke vode kot ogrevalnem ali hladilnem mediju.

Sodelujemo z izvajalci oskrbe z vodo v skladu z notranjim nadzorom v okviru sistema HACCP, opravljamo analitiko (mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov) in izvajamo izobraževanje na tem področju.

Pod lastno blagovno znamko WateReuse smo razvili mobilno-modularni membranski biološki reaktor (MBR), ki omogoča čiščenje in ponovno uporabo komunalne odpadne vode.

Koncept čiščenja vod Water4future pa omogoča kombiniranje različnih tehnoloških postopkov priprave in čiščenja tehnoloških in industrijskih odpadnih voda.

Akcija V skrbi za čisto pitno vodo, v sklopu katere lahko končni uporabniki individualno naročijo analize  pitne vode je namenjena je namenjena končnim uporabnikom in preverbi kakovosti vode iz lastnega vodnjaka ali drugih virov.

Delo na EU (H2020) projektu RESYNTEX, začeto v juniju 2015, je v polnem razmahu. Najpomembnejši cilj tri in polletnega projekta je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska sektorja, tekstilni ter kemični. Vpeljava predlaganega koncepta industrijske simbioze bo omogočila pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnih odpadkov in zmanjšala negativni vpliv procesov na okolje. IOS je so-koordinator projekta, med drugim zadolžen tudi za končno obdelavo vse nastalih tekočih in rednih odpadnih tokov. Skupaj v projektu sodeluje 20 partnerjev iz 10 EU držav, med njimi trije slovenski.

References / Reference

Messer Slovenija d.o.o., Slovenija; Kogal d.o.o., Slovenija; Aquasystems čistilna naprava Maribor, Slovenija; Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – URI Soča, Slovenija, Energetika Maribor, Slovenija; Mariborski vodovod, Slovenija, CEROD Novo mesto, Slovenija, Odelo d.o.o., Slovenija, Paradajz d.o.o.Slovenija;Tekstina d.d., Slovenija, Energetika Celje, Slovenija